Z žerjavi lahko povečate učinkovitost dela in posledično znižate stroške

Karaikal - IndijaŽerjavi služijo za prostorski prenos bremen znotraj omejenega delovnega področja, kjer sta glavni funkciji dvig in spust bremena. Konstrukcije žerjavov, ki jih uvrščamo med transportne naprave, delimo z ozirom na različno poudarjenost posameznih funkcij ter glede na posebne kriterije. Med navadne izvedbe žerjavov spadajo:
- mostni tekalni žerjavi,
- portalni žerjavi,
- konzolni žerjavi,
- vrtljivi žerjavi,
- posebni (npr. žerjav za težke tovore).

 

 

Mostni žerjavi

Uporabljamo jih kot notranje žerjave v delavnicah (delavniški žerjav), skladiščnih prostorih, energetskih objektih, valjarnah, livarnah, strojnicah, železarnah, proizvodnih obratih… Mostni tekalni žerjavi tečejo po nadtalnih žerjavnih progah in puščajo tla pod seboj prosta, da lahko nemoteno potekajo dela in promet pod njimi. Delovno področje tekalnih žerjavov je pravokotnik, katerega velikost je v idealnem primeru enaka površini delavnice. Mostni žerjav lahko upravljamo iz voznikove kabine, ki je nameščena na mostu žerjava oziroma je priključena na mačku, ali pa z daljinskim brezžičnim krmiljenjem. Odvisno od nosilnosti žerjava, prostora in razpona so mostni žerjavi oz. mostna dvigala lahko v enonosilčni, dvonosilčni ali štirinosilčni izvedbi.

 

 

Portalni žerjavi

Portalni žerjavi imajo nosilno konstrukcijo v obliki portala oz. »koze« (kozičasti žerjavi). Uporabljajo se za pretovarjanje kosovnega in sipkega materiala v skladiščih, logističnih terminalih, ipd. Za razliko od mostnih imajo portalni žerjavi podaljšan žerjavni most preko podpor tako, da dobimo eno- ali obojestranske previsne nosilce. Portalni žerjavi imajo eno togo nogo in eno nihajočo. Tako je cela konstrukcija statično določena. Sodelujemo tudi v razvoju najnovejših ovalnih oblik žerjavnega nosilca, ki poceni izvedbo, saj je enostavnejše izvedbe, bolj aerodinamične oblike, ne potrebuje dodatnih ojačitev proti izbočitvi, žerjav potrebuje manj energije, poleg tega pa zaradi manjše mase zmanjšamo kolesne pritiske, kar ugodno vpliva na življenjsko dobo tekalnih koles in žerjavne proge.

 

 

Priprave za prevzemanje bremena

Voestalpine - SandkranZmogljivost transportne naprave je odvisna od delovne hitrosti in s tem v zvezi tudi od časa, ki je potreben za prevzem in odlaganje bremena. V mnogih primerih je ta čas daljši kot sam delovni čas žerjava. Priprave za prevzemanje bremena morajo omogočiti hiter in varen prevzem in odlaganje bremena. Če je transportna naprava predvidena za prenos različnih bremen, jo opremimo z univerzalno prenosno pripravo, če pa mora prenašati enaka bremena, potem priprave prilagodimo vrsti transportiranega blaga.
Izvedemo jih tako, da so priročna, imajo majhno lastno težo in potrebujejo pri delu čim manj strežnega osebja. Omogočati morajo hitro in enostavno odvijanje delovnih operacij. Morajo biti varne proti zlomu in proti snetju bremena. Univerzalna naprava za prevzemanje bremena je kavelj.


Za prenašanje komadnega blaga uporabljamo:
- obešalne verige in vrvi,
- nosilke za bremena:

- enostavne nosilke bremen (za prenos dolgih, širokih, obsežnih bremen) – npr. profilno železo, dolge gredi, odlitki, cevi, pločevine, kotli…
- okvirni nosilci za kontejnerje (»spreader«)

- klešče (za prenos kokil, ingotov...),
- prijemala (za prenos pločevin…),
- ploščadi (za prevzem večjega števila kosovnega blaga...),
- palete,
- kontejnerje, ipd.


Za transport drobnozrnatega materiala uporabljamo:
- transportne posode (za transport premoga, rud, žita, gramoza, peska…),
- prevesne posode,
- zaklopna vedra,
- grabilce, ipd.


Posebne priprave za transport bremena so:
- bremenski magneti (za prenos feromagnetnih materialov – jeklene klade, profilna železa, tračnice, pločevine, staro železo…),
- vakuumski prenosnik (za plošče iz nemagnetnega jekla, bakra, aluminija, marmorja, umetnega kamna, stekla, umetne snovi, betona ter drugih materialov z gladko in neporozno površino).

 

 

NOKRAN INŽENIRING d.o.o. - projektiranje transportnih naprav

Kot podjetje za projektiranje in inženiring v strojegradnji projektiramo vseh vrst žerjavov za transport kosovnega in sipkega blaga. Na področju projektiranja dinamično obremenjenih dvigalnih naprav delujemo že več kot 30 let, tako da je za nami veliko uspešnih referenc.