Projektiranje jeklenih konstrukcij in mehanizmov dvigalnih naprav

BuderusProjektiranje dvigalne naprave in njegove jeklene konstrukcije je zahtevna intelektualna aktivnost. Naloga snovalcev je snovanje žerjava po meri naročnika – projektiranje mora biti stroškovno učinkovito, enostavno, varno in z natančno predvideno dobo trajanja za točno določen namen uporabe. Pri tem moramo kot razvojni inženirji načrtovati izdelek tako, da bo ustrezal vsem zakonom, predpisom in standardom s področja transportnih naprav. Načrtovanje in razvoj izdelka ima 65% vpliv na zmanjšanje stroškov proizvodnje, nabave materiala, administracije in prodaje žerjava. Življenjski cikel dvigalne naprave se začne z načrtovanjem izdelka v fazi usklajevanja z naročnikom. Že v tej fazi imamo stroškovne in časovne omejitve projekta, zato potrebujemo usklajeno ekipo, ki pripelje projekt do željenega cilja. Pri konstruiranju izdelka se definira groba oblika, doba trajanja, funkcijska struktura, cena in dolžina trajanja projekta. Končni produkt razdelave so delavniške risbe, ki vsebujejo vse informacije za proizvodnjo jeklene konstrukcije, ki je nosilna, potresno varna in enostavna za vzdrževanje. Pomembna naloga pri projektiranju je dokaz nosilnosti jeklene konstrukcije dvigalne naprave, ki se preveri s pooblaščenimi statiki. Ti opravijo statične izračune po veljavnih evropskih predpisih s pomočjo naprednih inženirskih orodij. Izvedejo se obsežne numerične simulacije, ki potrdijo varnost nosilnih jeklenih konstrukcij in sprejemljivost za uporabo na trgu. Tehnična dokumentacija in statični izračuni se izdelujejo v najbolj razširjenih svetovnih jezikih in so skladni z vsemi mednarodnimi certifikati in predpisi za proizvodnjo na vseh kontinentih.

 

 

Profesionalno projektiranje jeklenih konstrukcij dvigalnih naprav - žerjavov

Thalofa VietnamSmo podjetje za projektiranje in inženiring, ki je specializirano za dinamično obremenjene konstrukcije transportnih naprav – žerjavov. Ukvarjamo se s projektiranjem žerjavov za pretovarjanje kosovnega in sipkega tovora ter specialne namenske transportne naprave. Projektiramo visoko tehnološke žerjave, kot so mostni žerjavi, portalni žerjavi, vrtljivi žerjavi ter žerjavi za pretovarjanje sipkih materialov. Naš nabor storitev obsega projektiranje in inženiring zahtevnih mehanizmov, reduktorjev, priprav za prevzemanje bremen, itd. Prilagajamo se visokim zahtevam strank in ponudimo edinstvene rešitve za njihov način pretovarjanja tovora, ki mora biti stroškovno učinkovit, hiter, enostaven za vzdrževanje in ekološko sprejemljiv. Žerjavi so pomemben člen globalne logistične verige v pristaniščih, železniških terminalih, skladiščih, halah, železarnah, livarnah in proizvodnih obratih širom sveta. Imamo številne reference s področja projektiranja specialnih žerjavov v nuklearnih elektrarnah, železarnah, proizvodnih obratih ter valjarnah, kjer so izpostavljeni najbolj neugodnim obratovalnim pogojem – radioaktivno sevanje, visoke temperature, prah, vlaga, eksplozivni sipki tovori, itd. Naše storitve obsegajo tudi nadzor ostalih projektantskih hiš. S pomočjo sodobnih inženirskih orodij nudimo profesionalno tehnično svetovanje za dvigalne naprave vseh vrst.

 

 

Projektiranje dvigalnih naprav

Cilj logistike je optimalna distribucija in ravnanje z logističnimi objekti. Zagotavljati moramo pretok materiala s pomočjo različnih sredstev za transport. V ta namen uporabljamo transportne naprave, med katere spadajo tudi žerjavi. Za žerjav je značilno, da deluje prekinjeno. Omogoča nam lažjo in hitrejšo manipulacijo pri transportiranju izdelkov. V zaprtih industrijskih obratih, skladiščih, delavnicah, strojnicah in halah so najbolj razširjeni mostni žerjavi, saj lahko prenašajo bremena znotraj omejenega delovnega področja v obliki pravokotnika. Dvig in spust sta glavni funkciji. Prednost je, da tečejo po nadtalnih žerjavnih progah in puščajo tla pod seboj prosta. Posebnost naših mostnih žerjavov je, da so opremljeni z veliko dodatne opreme, ki je individualno prilagojena stranki in njenemu specifičnemu načinu manipulacije z bremeni. Žerjav je projektiran tako, da so njegove komponente lahko dostopne in enostavne za vzdrževanje. Naši mostni žerjavi so lahko opremljeni s »črno skrinjico«, ki vsako sekundo obratovanja žerjava zabeleži več 100 pomembnih parametrov. Tako natančno vemo, koliko ciklov ima žerjav ali njegova komponenta (tekalno kolo, ležaj, reduktor...) do konca njegove življenjske dobe.