Inženiring transportnih naprav za razkladanje razsutih tovorov

Kuala LumpurSmo podjetje za inženiring transportnih naprav namenjenih razkladanju kosovnih in sipkih materialov (»bulk material handling«). Razsute tovore lahko razkladamo z ladij s pomočjo posebnih žerjavov »ship unloader-jev« z grabilci. S pomočjo lastne programske opreme (simulacije) v prvi fazi določimo zmogljivosti, potrebno število ciklov ter karakteristike žerjava za razkladanje ladij vseh velikosti – od barž in standardnih ladij velikosti Handysize, Handymax, Supramax, Panamax, Post-Panamax, Capesize in Very Large Bulk Carrier (VLBC). Te imajo nosilnost od 10.000 DWT preko 300.000 DWT. Žerjav razklada sipki material z ladje na tekoče trakove, ki lahko pretovarjajo material v dolžini več kilometrov do bližnje deponije, tovarne, ipd. V kasnejših fazah izdelamo vse potrebne izračune, numerične simulacije in delavniške načrte, ki omogočajo izdelavo in montažo stroja po strankini želji v več svetovnih jezikih kjerkoli na svetu.

 

Simulacija fizike vrvi prekladalnega žerjava z grabilcem z MBD (multi-body dynamics) programom:

 

 

Strojni inženiring in posebne zahteve

V sodobnih pristaniščih, elektrarnah, logističnih centrih imamo vedno večje zahteve glede zmogljivosti pretovarjanja sipkega materiala. Naš inženiring strojnih naprav ponuja rešitve, ki so narejene po meri stranke.

Strojni inženiring naprav za razkladanje sipkih materialov lahko vsebuje posebne zahteve kot so:

 • sistemi za odpraševanje,
 • protieksplozijska izvedba,
 • protipožarna izvedba,
 • dodatne varnostne zaščite,
 • posebne zaščite presipnih mest,
 • več dodajalnih mest,
 • vibracijski dodajalnik/tračni dodajalnik,
 • reverzibilni transporter,
 • dvig ročice žerjava, ipd.

 

 

NOKRAN INŽENIRING – strokovnjaki za strojni inženiring sipkih materialov

Thai Binh 2Projektiranje in inženiring sipkih materialov ima poseben pristop zaradi lastnosti sipkega materiala. Ta je sestavljen iz drobnih delcev, ki med sabo niso sprijeti. Sipki materiali so: gramoz, pesek, ječmen, koruza, premog, pšenica, suha zemlja, itd.

Sipki material ima več fizikalnih lastnosti:

 • granulacija ali zrnatost - kako grob je material,
 • nasipna gostota – masa deljena s prostornino nasutega materiala,
 • nasipni kot – poznamo nasipni kot mirovanja in nasipni kot gibanja,
 • trenje – trenje med delci nasipanega materiala in trenje med podlago in nasipnim materialom.

 

Pri sipkem materialu lahko v materialu prihaja tudi do kemičnih reakcij. Lahko se spremeni kemijska sestava ali pa se delci odlamljajo od osnovnega dela – ta pojav imenujemo abrazija. Sipki material je lahko samodejno strjen, abraziven, koroziven, krhek ali lomljiv, z možnostjo eksplozije, z možnostjo gorenja, z vsebnostjo vlage, zlepljen ali higroskopičen.
Tako mora biti žerjavogradnja prilagojena vsem zahtevam stranke in lastnostim materiala. Zato je NOKRAN inženiring prava izbira, saj imamo veliko število referenc in objektov, ki uspešno obratujejo v pristaniščih, ladjedelnicah in raznih skladiščnih prostorih. Za potrebe naročnika izdelamo tudi povsem prototipne transportne naprave. Strojegradnja, kot sta žerjavogradnja in dvigalogradnja, sodi med obsežne industrijske panoge, ki so povezane z logističnimi sistemi na mednarodni ravni. Danes ta trg v Evropi obsega samo še nekaj multinacionalk. Žerjavogradnja in strojni inženiring predstavljata velik izziv za prihodnost, saj bo potrebno razkladati vedno hitreje, ceneje in vedno večje ladje.

 

DEM (discrete element method) simulacija drče na razkladalnem žerjavu: