Morocco SULG1 in SULG2

Morocco SULG1 transport žerjava z baržo na prenovljeni pomol:

SULG 2:

 

M1

M2

M3

M4