Morocco SULG1 in SULG2

Morocco SULG1 transport žerjava z baržo na prenovljeni pomol:

SULG 2: